Харилцаа холбооны тогтмол гүйдлийн агааржуулагч

  • DC air conditioner for Telecom

    Харилцаа холбооны тогтмол гүйдлийн агааржуулагч

    BlackShields DC агааржуулагч нь гадна болон доторх хэцүү орчинтой эдгээр сүлжээнээс гадуурх талбайн тоног төхөөрөмжийн уур амьсгалыг хянах зориулалттай. Жинхэнэ тогтмол гүйдлийн компрессор болон тогтмол гүйдлийн фенүүдийн тусламжтайгаар энэ нь дотоод/гадаа кабинетийн дулааны асуудлыг үр дүнтэй шийдэж, сүлжээнээс гадуурх сэргээгдэх эрчим хүч эсвэл Hybrid эрчим хүч бүхий суурь станцуудад тохиромжтой сонголт юм.