Цахилгаан холбооны дулаан солилцогч

  • Heat exchanger for Telecom cabinet

    Харилцаа холбооны кабинетийн дулаан солилцогч

    BlackShields HE цувралын дулаан солилцогч нь гадна болон доторх хүнд хэцүү орчинд дотоод/гадаа шүүгээний уур амьсгалыг хянах идэвхгүй хөргөлтийн шийдэл болгон бүтээгдсэн. Энэ нь гаднах агаарын температурыг ашиглаж, өндөр үр ашигтай эсрэг урсгалтай рекуператорт сольж, улмаар кабинет доторх дотоод агаарыг хөргөж, дотоод, хөргөлттэй хаалттай гогцоо үүсгэдэг. Энэ нь гаднах шүүгээний дулааны асуудлыг үр дүнтэй шийдэж, мэдрэмтгий электрон төхөөрөмж бүхий дотор болон гадна кабинет, хаалтанд өргөн хэрэглэгддэг.