BESS-ийн дээд суурилуулсан агааржуулагч

  • Top mounted air conditioner for BESS

    BESS-ийн дээд суурилуулсан агааржуулагч

    BlackShields EC цувралын дээд суурилуулсан агааржуулагч нь батерейны эрчим хүчийг хадгалах системд (BESS) зориулсан цаг уурын хяналтын шийдэл болгон бүтээгдсэн. Батерейны дулааны хяналтын хүсэлт, эрчим хүч хадгалах савны бүтцийг харгалзан агааржуулагчийг дээд хэсэгт суурилуулсан бүтэцтэй, их хэмжээний агаарын урсгалтай, савны дээд хэсгээс агаарын хангамжтай найдвартай, үр ашигтай цаг уурын хяналтын шийдэл болгон зохион бүтээсэн.