гадаа нэгдсэн кабинет

  • outdoor integrated cabinet

    гадаа нэгдсэн кабинет

    BlackShields гадаа нэгдсэн кабинет нь гадаа харилцаа холбооны орчин, суурилуулалтын хүсэлтийг хангахуйц хөдөлгөөнт холбооны суурь станцад зориулагдсан. Цахилгаан хангамж, зай, кабель түгээх төхөөрөмж (ODF), температурын хяналтын төхөөрөмж (агааржуулагч/дулаан солилцуур) нь хэрэглэгчийн хүсэлтийг нэг цэгийн үйлчилгээнд нийцүүлэн кабинетад нэгтгэх боломжтой.