BESS-ийн цаг уурын хяналтын шийдлүүд

BESS-ийн хөргөлтийн янз бүрийн шийдэл
Зайны эрчим хүчийг хадгалах өөр өөр системүүд нь хөргөлтийн өөр өөр хүсэлттэй байдаг. BlackShield нь хүсэлтийг хангахын тулд олон хөргөлтийн шийдлүүдийг санал болгодог.

Зай хөргөх зориулалттай кабинетийн агааржуулагч

2Different-cooling-solutions-for-BESS

 

Батерейг хөргөх зориулалттай моно блок агааржуулагч

4Mono-block-air-conditioner-for-battery-cooling

 

Батерейг хөргөх зориулалттай дээд суурилуулсан агааржуулагч

5Top-mounted-air-conditioner-for-battery-cooling3

 

PCS-д зориулсан дулаан солилцогч

6HeatexchangerforPCS

 

 

 

 

 


Шуудангийн цаг: 2021 оны 3-р сарын 26